Duben 2011

Cogitations

17. dubna 2011 v 14:05 | ivan-preissler |  Moudrosti


Odpovědi přicházejí dříve
než nalezneme správnou formulaci
pro svůj dotaz.

- - -

Filozofii a mystiku orientovat k jednoduššímu,
ve vědě a umění postupovat ke složitějšímu.
Tak vytvoříme stále se zvětšující prostor pro nové objevy.
(Ke zdroji světla; cestou světla.)

- - -

Černá i bílá perla je stejně vzácná,
černá i bílá hvězda je stejně krásná.
Krása má barvu dne i barvu noci.
Samet i atlas, eben i slonová kost; granit jako alabastr ...

- - -

Vše se může jinde znovu opakovat.
Proto se první i poslední písmeno jakékoliv abecedy
neustále vzdaluje ze zorného úhlu očí.

- - -

Lidé frustrovaní osobní situací uctívají raději různé světové strany než moc,
svrchovanou a jedinou,
pro níž musí stále sbírat důkazy
a hromadit materiál ve své paměti,
což je pošetilé.

- - -

Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě.

- - -
Naše mysl, někdy chorobná, jindy svatá,
usiluje o lepší a sestupuje níž.
Výstup je jednou velmi obtížný, druhdy vzlet ani nepocítíš.

- - -

Čas způsobený obíháním
působí na náš mozek a limituje jeho práci.
To je po strachu, drogách a uctívání pozemských autorit
náš poslední nepřítel v této sluneční soustavě.

- - -

Pošetilost je fascinace slávou, moudrost přináší klid a vítězství.

- - -

Ač se události naplňují před zrakem všech, lidé mění smýšlení - ale ne srdce.

- - -

Pouto přátelství neupevní velká slova ani hrobky.
Jen dokonalá spolupráce vzkříšených mrtvých a proměněných živých.

- - -

Nejvyšší mistrovství je udělení amnestie.
Jenom pravý soudce odpouští.
To jsou pilíře jeho úřadu.
Ty zpevňují chrámovou stavbu.

- - -

Od soukromého vlastnictví oddělí člověka teprve smrt.
Potom ocení jaké podklady nashromáždil a čemu dal přednost.
Glejt s pečetí nezastaví tok zrnek času v přesýpacích hodinách,
byť by to byl zlatý prach.

- - -

Nemůžeme zkoumat povahu ani charakter stvořeného než pomocí slova.

- - -

Skuteční filozofové napsali za svůj život jen krátké, výstižné pojednání.
Mocné svazky patří dobrým vypravěčům.

- - -

Rozumět umění znamená rozumět Stvořiteli.
A nedopouštět se hrubých chyb.
Hrubých a surových.

- - -

S těmi opiáty a vůbec každou drogou je to trochu jinak.
Jak je na některou návyk, myslí si člověk,
že se setká s Veličenstvem Králem
a místo toho jen jako démon se sobě rovnými ...
a to platí na všechny kulty, obřady, ceremonie a falešné rituály
spojené s idolatrií a proléváním krve.

- - -
Naše země je srdcem Evropy
a jak známo,
srdce přesahuje rovinu souměrnosti lidského těla mírně doleva !

- - -

Nejvyšší mistrovství je amnestie.
Jenom pravý soudce odpouští.
To jsou pilíře jeho úřadu.
Ty zpevňují chrámovou stavbu.

- - -

Bezprostřední budoucnost nemůže zatěžovat mysl umělce.
Osvobození a skutečnou radost ze zamýšlených budoucích projektů dává kresba.

- - -

Politický útlak vede ke karikatuře,
neutěšená a svízelná osobní situace k většímu zaostření na detail,
přítomný okamžik, lásce k lidem, k dětem, volné hře,
jejich radosti z pohybu radostným pohybem projevené.

- - -

Chuť k životu se projeví právě a jen tehdy,
když máme reálnou šanci ho fakticky opustit.

- - -

Jemná hloupost je lepší než surová blbost.
Přečin mírnější než zločin.

- - -

Z pravdy stalo náboženství a z vědy církev.

- - -

Každé společenství je pyšné na své výlučné postavení,
každá církev si myslí, že jen ona je ta jediná a pravá,
každý národ, že je ten vyvolený,
každá armáda, že je vítězná,
všechny politické strany přesvědčují o své jedinečnosti.

- - -

Průchod poselství každou zemí byl otevřenou ránou živých hrobů
a krvavým potem nebes.

- - -

Zákon daný člověku nejsou zákony vydané člověkem.

- - -

Nezměním svůj názor na umění,
že zobrazit lásku je jeho nejvyšší výsadou a posláním,
zatímco burza a trh s krasavci a krasavicemi
nenalezne oprávnění v závažných a původních rukopisech,
neboť neutváří rodinu ani společnost,
přičemž rdousí cit,
budí dychtivost po moci a bohatství,
vybízí k rychlému úspěchu,
jehož výsledkem je zotročení
až úplná ztráta všech kvalit i posledních materiálních prostředků.

- - -

Kývalo se rudému domu, kývá bílému,
já jsem pro svatovítskou katedrálu.

- - -

Cena může upozornit na hodnotu,
ale nikdy ji sama nevytvoří.

- - -

Víra dává statečnost, jež protivníka překvapuje.

- - -

Čas jsou dveře k jiným světům.

Čas nám dovoluje přechod ze světa do světa ...

Čas je rozměr pokání pro estetickou informaci,
existuje i v Absolutní Pravdě jako kvalita - Věčnost.